Når du har behov for en murer i Esbjerg

Står du inde med et byggeprojekt, som helt eller delvist skal afvikles af en murer? Læs med her, og find de bedste råd til byggeprojekter og samarbejde med en et murerfirma.

Skab overblik i dit murerprojekt

Førend du påbegynder din søgen efter en murer, er det helt essentielt, at du skaber overblik over dit byggeprojekt. Du kan blandt andet overveje:

  • Hvilket budget er projektet placeret inden for?
  • Hvor hurtigt skal projektet være færdigt?
  • Kan du lave noget selv, eller kender du én der kan?
  • Skal murerfirmaet have samarbejdspartnere til projektet – eksempelvis en maler eller en elektriker?

Når ovenstående ting er taget op til overvejelse, kan det være en god idé at fremlægge netop disse overvejelser for én i faget. Dette behøver ikke at være det pågældende byggefirma, men måske en ven eller et familiemedlem, som selv er i faget.

Vælg en murer i lokalområdet og med garanti

Der eksisterer mange fordele ved, at vælge en murer fra lokalområdet. På den måde befinder din murermester sig ikke langt væk ved eventuelt opståede problemer i forbindelse med projektet, og du sparer eventuelle udgifter til murermesterens transport. Søg derfor efter murer i Esbjerg, Århus eller København, alt efter hvor du selv rent geografisk er placeret. Ydermere kan du med stor fordel vælge en murer med Byggaranti. Her er både du som forbruger og fagfolkene sikret, da Byggaranti går ind og dækker rent økonomisk, hvis et stykke arbejde ikke er korrekt udført.

Gennemgå arbejdet med en murer

Når du har skabt overblik over dit projekts tidshorisont, budget og andre relevante ting, er det ved at være tid til, at fremlægge de selvsamme overvejelser for din valgte murermester. At gennemgå projektet ned til mindste detalje, kan gavne både dig og murermesteren selv. Gennemgå kontrakt, og afklar aftaler såsom:

  • Er der skjulte ting i væg, loft eller gulv, som murermesteren skal være bevidst om under projektet?
  • Hvem sørger for at afdække og fjerne eventuelle møbler forud for projektets spæde start?
  • Hvor og hvordan kan murermesteren på adgang til aflukning og tilførsel af vand og strøm?
  • Hvordan foregår hele kontakten mellem dig og murermesteren?
  • Hvorledes forventer du at modtage dit hjem, når projektet er ved sin ende – hvem skal udføre oprydning og rengøring?

Tjek resultatet

Sidst men ikke mindst, er det naturligvis super vigtigt, at du hurtigst muligt gennemgår og tjekker murerfirmaets arbejde igennem. Hvis du finder nogle fejl eller mangler i henhold til den oprindelige plan og kontrakt, bør du da tage direkte kontakt til murermesteren, med henblik på at få fejlen udbedret hurtigst muligt.

Murermester Søren Bach

Guldagervej 117

6710 Esbjerg V

26 81 27 38